Heb ik recht op garantie?

Ja, je hebt 3 maand tijd volgend op de datum van aankoop om verborgen defecten te melden.

Defecten die onder waarborg vallen zijn bv. losgekomen stiksels voor gebruik, ontbrekende onderdelen, ...

Om een beroep te doen op de garantie, moet je het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Er wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren om te bewijzen dat deze geen externe schade vertoont.
Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt het recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.