Osteopathie bij paarden

Poppy's Equine Care

door Larissa Van Ransbeeck

Wat is Osteopathie voor paarden ?
Osteopathie is een behandelingsvorm, die er naar streeft om het verloren evenwicht in een lichaam te herstellen.
Dit evenwicht kan verstoord zijn door bijvoorbeeld:

  • een val, verstuiking of ander trauma
  • een ruiter, die het paard eenzijdig rijdt
  • een paard dat te jong overvraagd werd naargelang zijn kunnen
  • verkramping als gevolg van angst, een slechte vroegere ervaring

 

De eerste taak van de osteopaat is dan, na het aanhoren van de klachten, uit te maken waar het probleem zich situeert. Hij doet dit door de spieren en de gewrichten te controleren op spanning, soepelheid, bewegingsbeperking, enz... Hieruit kan hij afleiden wat de basisoorzaak van het probleem zou kunnen zijn. Dit wordt dan behandeld door middel van, meestal zachte, manuele technieken. Bij een osteopathische behandeling worden nooit toestellen, of inspuitingen gebruikt, alle heil komt uit het gevoel en de handen van de osteopaat.

 

Een osteopaat gebruikt enkel manuele technieken

Door bepaalde spieren te ontspannen of een gewricht vrij te maken of een wervel te manipuleren wordt het paardenlichaam weer in staat gesteld zijn evenwicht te herwinnen en zo zichzelf te genezen. Een groot voordeel van een osteopathische behandeling is dus ook dat men een paard beter kan laten presteren, zonder gevaar bij een eventuele dopingcontrole. Er wordt immers niets aan het lichaam toegevoegd, de afstelling wordt alleen verbeterd en een betere afstelling geeft meer rendement.

 

Wat mag men verwachten na een osteopatische behandeling ?

Vermits een osteopathie-behandeling geen symptomatische behandeling is, gericht op een pijnstillend effekt, maar een oorzakelijke aanpak waarborgt, mag men ook geen ogenblikkelijk resultaat verwachten.

Na een behandeling dient men het dier enkele dagen rust te gunnen, dus geen training of competitie maar weidegang of stalrust is ideaal. Dit om het lichaam te laten recupereren en zijn evenwicht te herwinnen. Is dit onmogelijk, dan dient men dit vóór de behandeling aan de osteopaat te melden, zodat hij hiermee rekening kan houden bij de keuze van zijn technieken. Na de rustperiode zal men merken dat het paard duidelijk rustiger, soepeler en nageeflijker is. 

BRON: I.C.R.E.O.

Afgestudeerd!

Vanaf 9 oktober 2021 mag ik mezelf officieel osteopaat noemen!

Ik kijk er naar uit om jullie paard/pony te behandelen.

 

Je kan me steeds een berichtje sturen bij interesse in een behandeling.


Meer informatie over osteopathie, gezondheid of supplementen? Contacteer me gerust!